Uczymy już od 34 956 dni
Projekty

Opracowanie nowych pochodnych bromku otilonium jako środków przeciwgrzybiczych

Jednostki finansujące:

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Polska),

• Ministry of Science and Technology (Tajwan)


VIII Konkurs polsko-tajwański konkursu na wspólne projekty badawcze


Nr rejestracyjny: PL-TW/VIII/4/2021

Czas realizacji projektu: 01.05.2021-30.04.2022

Budżet: 408 749,99 PLN (UEP) + 3 600 000 TWD (NTU)

Opis projektu:

Poszukiwanie nowych substancji wykazujących aktywność biobójczą jest jednym z ważniejszych zagadnień światowej nauki, szczególnie ze względu na rosnącą oporność drobnoustrojów na istniejące biocydy. Celem projektu jest opracowanie nowych środków przeciwgrzybiczych opartych na modyfikacji bromku otilonium (OB), wyjaśnienie mechanizmów działania przeciwgrzybiczego oraz określenie cytotoksyczności i skuteczności terapeutycznej pochodnych OB.


Bromek otilonium jest związkiem spazmolitycznym z rodziny czwartorzędowych pochodnych amoniowych i jest z powodzeniem stosowany w leczeniu pacjentów z zespołem jelita drażliwego. Jednakże nasz zespół odkrył po raz pierwszy, że OB wykazuje aktywność przeciwkryptokokową oraz, że OB wykazuje również inną aktywność przeciwgrzybiczą. Takie odkrycie daje stabilną podstawę do dalszych badań aktywności przeciwgrzybiczej OB i jej pochodnych. W projekcie zaplanowano syntezę pochodnych OB, określenie mechanizmu działania oraz właściwości przeciwgrzybiczych, następnie określenie cytotoksyczności i skuteczności terapeutycznej.


Otrzymane wyniki pozwolą na charakterystykę aktywności przeciwgrzybiczych szerokiej grupy pochodnych OB oraz wskażą na potencjalne możliwości wykorzystania tych związków jako substancji o działaniu terapeutycznym.

Kierownik projektu
dr hab. inż.  Daria Wieczorek, prof. UEP
Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
Profil na google scholar

Wykonawca
Hanna Rydlewska
Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
specjalista naukowo-techniczny

Partner zagraniczny: