Uczymy już od 34 958 dni
Projekty

Perspektywa cyklu życia w praktykach ekoprojektowych podmiotów gospodarczych wybranych branż

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs: MINIATURA 5
Nr rejestracyjny: 2021/05/X/HS4/01027
Czas trwania projektu: 15.12.2021 – 14.12.2022
Budżet: 35 923 zł

Opis projektu:

Myślenie kategoriami cyklu życia w praktyce gospodarczej jest trudne. Wynika to zarówno z braków kompetencyjnych lub innych barier organizacyjnych, jak i ze specyficznych problemów na jakie napotykają organizacje (zwłaszcza MŚP), chcące stosować metody ekoprojektowe oparte na koncepcji cyklu życia. Biorąc pod uwagę intensywne wysiłki podejmowane przez UE na rzecz zwiększenia efektywności środowiskowej produktów, należy spodziewać się, iż polskie przedsiębiorstwa staną w niedalekiej przyszłości przed koniecznością szerszej identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych swoich produktów. Warto ocenić status quo w powyższym zakresie, tym bardziej, iż konkluzje przeprowadzonych do tej pory badań są bardzo
ogólne. Problem badawczy sprowadza się zatem do odpowiedzi na pytanie czy oraz na ile podmioty gospodarcze wybranych branż uwzględniają w swoich praktykach ekoprojektowych perspektywę cyklu życia oraz co sprzyja podejmowaniu tego typu działań z organizacyjnego punktu widzenia?

Cel główny działania naukowego polega na wstępnej ocenie stopnia uwzględniania perspektywy cyklu życia w praktykach ekoprojektowych wytypowanych producentów oraz ogólne rozpoznanie czynników organizacyjnych sprzyjających tego typu działaniom.
Kierownik projektu
dr inż. Katarzyna Joachimiak-Lechman
Katedra Zarządzania Jakością

Researchgate
Google Scholar