Uczymy już od 34 958 dni
Projekty

Ślad węglowy miejskich gospodarstw domowych - wpływ środowiska zbudowanego oraz czynników społecznych, ekonomicznych i kulturowych

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs: Preludium 20
Nr rejestracyjny: 2021/41/N/HS4/02900
Czas trwania projektu: 17.01.2022 – 16.01.2025
Budżet: 209 969,00 zł
Opis projektu:

W projekcie zbadany zostanie związek między śladem węglowym miejskich gospodarstw domowych a ich otoczeniem – „środowiskiem zbudowanym”. Przez długi czas zakładano, że niektóre formy środowiska zbudowanego sprzyjają niskowęglowym zachowaniom – np. mieszkanie w dobrze skomunikowanym centrum miasta ułatwia użytkowanie roweru zamiast samochodu, a mieszkanie w budynku wielorodzinnym wymaga mniej energii do jego ogrzania niż domu jednorodzinnego. Jednakże, gdy weźmie się pod uwagę całkowitą konsumpcję (włączając np. konsumpcję dóbr importowanych), obraz staje się znacznie bardziej skomplikowany. Okazuje się, że środowiska zbudowane, uważane za sprzyjające niższym emisjom, są jednocześnie zamieszkiwane przez osoby, które emitują więcej z powodu poziomu swojej konsumpcji. Nie jest jeszcze jasne, na ile jest to spowodowane samym środowiskiem, a na ile tym, że ludzie o pewnych cechach społeczno-ekonomicznych (np. dochodzie) i społeczno-kulturowych (np. przekonania) zamieszkują różne środowiska i to właśnie cechy gospodarstw, a nie środowiska zbudowanego są głównym czynnikiem wysokich emisji.

Głównym celem projektu jest zatem:

Opisanie związku między środowiskiem zbudowanym, konsumpcją miejskich gospodarstw domowych i ich śladem węglowym, w kontekście innych istotnych czynników społeczno-ekonomicznych i społeczno-kulturowych.

Projekt ma za zadanie odpowiedzieć na poniższe pytanie badawcze:

W jaki sposób środowisko zbudowane, w połączeniu z innymi istotnymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi i społeczno-kulturalnymi, wpływa na konsumpcję miejskich gospodarstw domowych i ich ślad węglowy?

Kierownik projektu
mgr Cezary Brudka
Instytut Ekonomiczno-Społeczny

Researchgate
Google Scholar

Opiekun projektu
dr hab. Piotr Michoń, prof. UEP
Katedra Pracy i Polityki Społecznej