Uczymy już od 34 956 dni
Projekty

Synteza, właściwości powierzchniowe i przeciwdrobnoustrojowe nowych sulfobetain oraz możliwości ich wykorzystania w produktach medycznych

Synthesis, surface and antimicrobial properties of novel sulfobetaines and the possibilities of their use in medical products

Jednostki finansujące:
• Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Polska), 
• Ministry of Science and Technology (Tajwan)
Konkurs IV polsko-tajwański konkursu na wspólne projekty badawcze
Nr rejestracyjny: PL-TW IV/2/2017
Czas realizacji projektu: 01.04.2017-31.03.2020
Budżet: 395 000 PLN (UEP) + 3 600 000 TWD (NTU)

Streszczenie:
Surfaktanty, dzięki budowie cząsteczki, w skład której wchodzi hydrofilowa głowa i hydrofobowy ogon wykazują wiele ciekawych właściwości. Do najważniejszych należy zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego, właściwości zwilżające, solubilizujące, emulgujące, a także przeciwdrobnoustrojowe. Jedną z grup związków powierzchniowo czynnych, które mogą wykazywać działanie antymikrobiologiczne są surfaktanty sulfobetainowe. Dzięki swojej specyficznej budowie mogą wykazywać wiele pożądanych cech jednocześnie i stanowią materiał badawczy o dużym potencjale.
Nawiązana w roku 2013 współpraca pomiędzy zespołami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz National Tajwan University w Taipei zaowocowała publikacją artykułu w Journal of Surfactants and Detergents (DOI: 10.1007/s11743-016-1838-3). Wyniki wspólnych badań zostały zauważone oraz stanowią mocną podstawę dalszej współpracy dlatego też zespoły uzyskały rekomendację do finasowania badań ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach zadań grantowych realizowanych jest  kilka celów. Pierwszym, o charakterze badań podstawowych jest synteza surfaktantów sulfobetainowych i ich charakterystyka spektroskopowa, a także charakterystyka aktywności powierzchniowej. Kolejnym celem w obrębie badań rozwojowych/aplikacyjnych jest ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowych, a także ocena działania terapeutycznego i toksycznego zsyntezowanych związków. 
Otrzymane wyniki pozwolą na szeroką charakterystykę aktywności powierzchniowej oraz antymikrobiologicznej otrzymanych sulfobetain oraz wskażą na potencjalne możliwości wykorzystania tych związków jako substancji o działaniu terapeutycznym.


Osoby realizujące:
dr hab. inż.  Daria Wieczorek, prof. UEP
Profil na google scholar

dr Dobrawa Kwaśniewska
Profil na google scholar
Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej


Department of Plant Pathology and Microbiology, National Taiwan University, Taipei, Taiwan