ANALIZA DYSKRYMINACYJNA

W PROGNOZOWANIU CEN AKCJI

Autor: WIŚNIEWSKA D.

ISBN: 978-83-7417-657-6

Dostępna w KsięgarniANALIZY GIEŁDOWE
Autor: GRUSZCZYŃSKA-BROŻBAR E.
ISBN: 978-83-66199-38-5
Książka dostępna w Księgarni
FUNKCJONOWANIE GIEŁDY PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
Autor: GRUSZCZYŃSKA-BROŻBAR E.
ISBN: 978-83-66199-36-1
Książka dostępna w KsięgarniINSTRUMENTY WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Autor: SKOPOWSKI M., WIŚNIEWSKI M.

ISBN: 978-83-7417-821-1

Książka dostępna w Księgarni

 MODEL DORADZTWA W OBSZARZE FINANSÓW OSOBISTYCH

W POLSCE NA TLE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH

Autor: WALISZEWSKI K.

ISBN: 978-83-7417-897-6

Dostępna w Księgarni

 


POMIAR I KONTROLLING KADR. ZBIÓR ZADAŃ

Autor: WOJTKOWIAK G.

ISBN: 978-83-7417-948-5

Dostępna w Księgarni
PORTFEL INWESTYCYJNY

Autor: PEREZ K., TRUSZKOWSKI J.

ISBN: 978-83-7417-608-8

Dostępna w Księgarni

 PRZEMIANY SYSTEMÓW PŁATNICZYCH I ICH KONSEKWENCJE

DLA BANKÓW CENTRALNYCH

Autor: IWAŃCZUK-KALISKA A.

ISBN: 978-83-7417-815-0

Dostępna w Księgarni

 


TEORIE PIENIĄDZA I ICH WYKORZYSTANIE OD PIENIĄDZA

KRUSZCOWEGO DO FIDUCJARNEGO

Autor: KNAKIEWIICZ Z. (RED.), KNAKIEWICZ Z., JUREK M., MARSZAŁEK P.

ISBN: 978-83-7417-565-4

Dostępna w Księgarni

 


UŻYTECZNOŚĆ SERWISÓW INTERNETOWYCH BANKÓW.

POMIAR I EWALUACJA

Autor: KACZMAREK M.

ISBN: 978-83-7417-906-5

Dostępna w KsięgarniWYBRANE METODY BADANIA EFEKTÓW ZARAŻANIA

NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH

Autor: BURZAŁA M. M.

ISBN: 978-83-7417-818-1

Dostępna w KsięgarniZBIÓR ZADAŃ Z OPODATKOWANIA
Autor: KLUZEK M.
ISBN: 978-83-66199-53-8
Książka dostępna w Księgarni