Uczymy już od 34 473 dni
Klub Partnera UEP

Klub Partnera UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
e-mail: biznes@ue.poznan.pl
tel. (61) 856 94 13