Zapraszamy na Diversity Business Meetings in Poznań to konkretne (case studies), dynamiczne (warsztaty) i praktyczne (wymiana idei i networking) spotkania poświęcone problematyce zarządzania różnorodnością w organizacjach.

Ideą pierwszego spotkania będzie:

• Różnorodność to nie tylko temat akademicki, to realne problemy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy
  Np. jak budować komunikację wśród pracowników w różnych grupach wiekowych?


• Różnorodność to nie tylko kwestia wieku czy płci pracowników. To spektrum zagadnień mocno związanych z efektywnością biznesu
  Np. jak motywować liderów odpowiedzialnych za kluczowe obszary działalności firmy, biorąc pod uwagę ich zróżnicowane potrzeby pokoleniowe i kulturowe?


• Różnorodność to nie tylko systemy, za które odpowiada dział HR, to wyraz kultury organizacji i odpowiedzialności wszystkich menedżerów
  Np. czy różnorodne preferencje muzyczne pracowników wpływają na poziom konfliktów w zespole i jak powinni reagować na takie sytuacje menedżerowie?

Celem pierwszego spotkania jest:

• Zidentyfikowanie, jakie są kluczowe problemy związane z różnorodnością w organizacji i jakie mają znaczenie dla osiągania efektywności biznesowej,
• Wyznaczenie trzech najważniejszych zagadnień do dyskusji na kolejnych spotkaniach,
• Sprecyzowanie wymagań uczestników DBM in Poznań w odniesieniu do kolejnych spotkań.

Termin spotkania: 24 listopada 2015r., godz. 12:00-16:00.
Miejsce: sala 111A, Gmach Główny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Szczegóły na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie: dbm.ue.poznan.pl.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny (wejście tylko za zaproszeniem).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja@f5.pl

Kontakt w kwestiach merytorycznych:
Aleksandra Wojciechowska, tel. 783 838 221
Agnieszka Wołyńska, tel. 782 858 581