Miasto to złożony system logistyczny, w którym przemieszczanie się odgrywa kluczową rolę. Zrównoważony transport osób i towarów w miastach to wyzwanie dla mieszkańców, przedsiębiorców, naukowców, a także dla osób zarządzających przestrzenią miejską.

W celu podjęcia wyzwań logistyki miejskiej, Volkswagen Poznań sp. z o.o. i Miasto Poznań, wspólnymi siłami organizują Forum Rozwoju Miast. Tegorocznym tematem konferencji jest logistyka miejska, podczas której nastąpi wymiana zdań, opinii i poglądów pomiędzy przedstawicielami ze świata nauki, samorządu i biznesu.

Pierwszego dnia konferencji wystąpią zagraniczni i poznańscy prelegenci, przedstawiciele przedsiębiorstw takich jak Allegro.pl czy PwC, a także studenci. Odbędzie się również debata, pt. „Mieć czy współdzielić? Efektywne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej”. Drugi dzień konferencji jest przeznaczony na trzy warsztaty tematyczne.

Partnerami wydarzenia są Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSS.
Szczegółowy program konferencji: www.forumrozwojumiast.poznan.pl
Konferencja jest bezpłatna, warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest rejestracja na stronie: www.forumrozwojumiast.poznan.pl Liczba miejsc jest ograniczona.