Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu o Nagrodę Prezesa Enea S.A. pt. "Modelowanie Rynku Energii" realizowanego pod patronatem Ministerstwa Energii.


Uczelnianym koordynatorem Konkursu jest dr Marcin Bartkowiak z Katedry Matematyki Stosowanej.

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/kariera-enea/kariera-konkurs