Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 połączona z ceremonią nadania Profesorowi Odedowi Galorowi godności doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, odbędzie się 15 października 2019 r., o godz. 11:00, w auli UEP, przy al. Niepodległości 10.


Godność doktora honoris causa jest nadawana przez uczelnie wyższe osobom szczególnie zasłużonym dla nauki. Jest to jednocześnie symboliczny akt włączenia Doktora Honorowego do wspólnoty akademickiej. 15 października 2019 roku do tego zacnego grona dołącza prof. Oded Galor, wybitny i wpływowy ekonomista, twórca jednolitej teorii wzrostu gospodarczego. To prawdziwy zaszczyt dla Uczelni, że grono to powiększy się o ekonomistę światowego formatu, o olbrzymim wpływie na środowisko naukowe.


Jest twórcą jednolitej teorii wzrostu, stanowiącej podstawę analizy czynników ekonomicznych rządzących ewolucją jednostek i społeczeństw w ciągu całej historii ludzkości. Był pionierem badań nad interakcją pomiędzy ewolucją cech ludzkich i kulturowych a procesem rozwoju gospodarczego; ostatnio natomiast zapoczątkował badania nad wpływem exodusu z Afryki anatomicznie współczesnych ludzi dziesiątki tysięcy lat temu na obserwowane w świecie różnice dotyczące spójności społecznej oraz wydajności. Jego działalność badawcza zainspirowała analizę prehistorycznych początków olbrzymich nierówności pomiędzy regionami świata, ekonomicznych przyczyn i konsekwencji procesów ewolucyjnych człowieka, cech kulturowych i językowych, oraz zdumiewającego wpływu migracji z Afryki na bogactwo narodów.


Oded Galor jest absolwentem Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie (dyplom licencjacki 1978, dyplom magistra 1980) oraz  Uniwersytetu Kolumbia w Nowym Jorku (dyplom magisterski 1982, dyplom doktorski 1984). Obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie Browna, w Katedrze Ekonomii.