„Przemiany polskich firm, rola liderów w drugiej dekadzie XXI wieku"

Od początków transformacji 25 lat temu, a nawet wcześniej, wykazywaliśmy niezwykłą przedsiębiorczość, odwagę i fantazję biznesową… Jednocześnie większość organizacji, które stworzyliśmy miała mało nowoczesną strukturę (centralizacja, hierarchia), która często nabierała kulturę określaną przez socjologów jako „folwarczną”. Dopóki konkurowaliśmy ilością i ceną, rynek „ssał”, w ramach ekonomii „nisko rosnących owoców” takie organizacje nierzadko sprawdzały się – w końcu faktem jest, że w trakcie światowego kryzysu my byliśmy zieloną wyspą. Właśnie teraz, w tych miesiącach i latach, coraz więcej firm, zarówno małych, jak średnich i korporacji staje w obliczu konieczności „zmiany paradygmatu”. Gdy dziś trzeba konkurować jakością, innowacjami, relacjami, gdy młode pokolenie pracowników i dzieci właścicieli oczekuje w relacjach firmowych szacunku i autentyczności, nasze przywództwo wymaga zmiany.

W oparciu o doświadczenia ponad 300 Absolwentów Akademii Psychologii Przywództwa dla przedsiębiorców i top managerów, Jacek Santorski podzielił się doświadczeniami i inspiracjami najlepszych dobrych praktyk z Polski i wzorców ze świata, jak rentowną wczoraj „dyktaturę” można transformować w skuteczną dziś i jutro, uskrzydlającą pracowników „demokraturę”. Z przemian przywództwa w polskich firmach korzystać by mogli kadra kierownicza administracji, zdrowia, edukacji, liderzy społeczni i polityczni. Jacek Santorski wprawdzie o tym wspomniał, ale skoncentrował się na tym, jak możemy rozpocząć zmianę od siebie. Zapowiedział interaktywny wykład i otwartą rozmowę z nami, jak przedsiębiorca z przedsiębiorcami - i tak też się stało.

Jacek Santorski, profesor honorowy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Dyrektor Akademii Psychologii Przywództwa.