Profesor Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego, zaprasza absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych do udziału w kolejnej edycji - Programu „Staże Prezesa NBP”.


Wymagania wobec kandydata:

ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość i pokrewne),

wysoka średnia ocena ze studiów,

biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,

gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych,

otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej.


Osobom zakwalifikowanym do programu, NBP w ramach stażu zaoferuje:

umowę o pracę na czas określony

możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego w zakresie bankowości centralnej,

możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych,

konsultacje z ekspertami NBP

świadczenia socjalne, pakiet medyczny


Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 30 września 2016 r. za pośrednictwem formularza aplikacyjnego, dostępnego na stronie NBP

CV i listu motywacyjnego,

dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem,

referencji wystawionych przez promotora lub opiekuna merytorycznego z uczelni, na której kandydat ukończył studia wyższe.