Zapraszamy pracowników firm i absolwentów na kolejną edycję studiów podyplomowych w Wielkopolskiej Szkole Biznesu UEP.


Podyplomowe Studia Komunikacji i Technik Perswazji w Biznesie to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce realizowana na uczelni o profilu biznesowym. Celem Studiów jest rozwój umiejętności słuchaczy w zakresie skutecznej komunikacji w biznesie. Zadania Studiów będą ukierunkowane na przekazanie nowoczesnej wiedzy z powyższego obszaru oraz na zaznajomienie słuchaczy z technikami i narzędziami z obszaru sztuki perswazji, możliwymi do zastosowania w praktyce. Proponowane przedmioty odzwierciedlają kluczowe aspekty szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej.


Absolwenci Studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z takich dziedzin jak: wystąpienia publiczne, prowadzenie argumentacji i negocjacji, psychologia perswazji przywództwo, komunikacja międzyludzka, kreatywność, podejmowanie decyzji. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie wykładów, seminariów jak i ćwiczeń warsztatowych, które obejmują wystąpienia przed kamerą, treningi z psychologami i socjologami.


Więcej na stronie http://podyplomowe.ue.poznan.pl/kitp