Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza na konferencję pod patronatem JM Rektora prof. dr hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP.

 

Sektor usług biznesowych - polska branża przyszłości?

Możliwości pracy na generacji Y. Perspektywy rozwoju dla Polski.

 

Shared Services Center sector in Poland - an industry of the future? 

Career opportunities for generation Y. Growth opportunities for Poland

 

Odbędzie się ona 7 czerwca 2016 r. (wtorek) w budynku głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w sali nr 111 A.


Formularz zgłoszeniowy


Partnerem strategicznym konferencji jest firma GlaxoSmithKline. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce,  Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Urzędu Miasta Poznania, Association of Business Sernice Leaders (ABSL). W panelu dyskusyjnym udział weźmie m.in. Dziekan in spe Wydziału Gospodarki Międzynarodowej prof. dr hab. Maciej Szymczak, prof. nadzw. UEP.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja drogą elektroniczną. Formularz rejestracyjny należy nadesłać na adres: ssc@konf.ue.poznan.pl

 

Komitet naukowo-organizacyjny konferencji:

 

Prof. dr hab. Maciej Szymczak, Prof. nadzw. UEP - przewodniczący

dr Bartosz Deszczyński - vice-przewodniczący

 

Prof. dr hab. Ewa Małuszyńska, Prof. nadzw. UEP - członek

dr Marcin Soniewicki - członek

mgr Sebastian Drzewiecki - członek

mgr Tomasz Mechelewski - członek

mgr - Julitta Baumgart - członek

 

 

Tematyka konferencji obejmuje przechodzące od kilka lut intensyfikację zjawisko obecności w Polsce inwestycji lokowanych w sektorze usług biznesowych. Firmy sektora zatrudniają już ponad 150.000 osób, co stanowi 45% wszystkich miejsc pracy powstałych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE - Central Eastern Europe). Inwestycje te podejmują przedsiębiorstwa skupiające w regionalnych lub globalnych centrach (CUW - Centra Usług Wspólnych, SSC - Shared Services Centers) obsługę procesów księgowych, zakupów, logistyki, HR. Niektóre z nich przechodzą ewolucję od wykonywania prostych czynności na masową skalę, do tworzenia wartości dodanej poprzez optymalizację procesów oraz badania i rozwój tworząc Centra Doskonałości (Center of Excellence). Rozwojowi własnych inwestycji typu captive offshoring / nearshoring towarzyszy równoległy trend powstawania wyspecjalizowanych firm przejmujących obsługę procesów na zasadzie outsourcingu (BPO – Business Processes Outsourcing, KPO – Knowledge Processes Outsourcing). Rozwój sektora SSC/BPO przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa transnarodowe, które korzystając z bliskości geograficznej i/lub kulturowej państw CEE oraz relatywnie niższych płac i ogólnych kosztów funkcjonowania, uzyskują dostęp do wykwalifikowanych pracowników.

 

Trend ten ma szansę się utrzymać nawet w przypadku perturbacji gospodarczych, jednak dużą rolę odgrywa tu polityka zachęt i ułatwień dla inwestorów, fiskalna i edukacyjna. Ocenia się, że w ciągu następnych 10 lat sektor SSC/BPO może utworzyć w CEE od 850.000 do 1.050.000 miejsc pracy dodatkowo oraz 300.000 w przedsiębiorstwach powiązanych. CEE ma szansę stać się jedną z głównych światowych centrów świadczenia usług dla przedsiębiorstw globalnych. Im bardziej będą one wyspecjalizowane, tym większy efekt spillover stymulujący całą gospodarkę. Wśród potencjalnych korzyści należy wymienić: podniesienie umiejętności menedżerskich, szczególnie w zakresie zarządzania wielokulturowymi, rozproszonymi zespołami, specjalizację w przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy i wykrywaniu nadużyć finansowych, zaawansowanej analityce danych klientów, optymalizacji łańcucha dostaw, itp.

 

Konferencja ma na celu przybliżenie charakterystyki funkcjonowania i wyzwań stojących przed sektorem SSC/BPO szczególnie pod względem jego wpływu na rynek pracy w Polsce.