MAN Accounting Center Sp. z o.o., członek Klubu Partnera UEP, zajęło I miejsce w finale wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu "Firma Przyjazna Rodzicom" w kategorii duże przedsiębiorstwo.

MAN Accounting Center Sp. z o.o. poczyniło wiele działań, aby umożliwić pracownikom połączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym m.in. został przygotowany komfortowy pokój dla mam karmiących, pracowniczki w ciąży mogą pracować krócej zachowując prawo do wynagrodzenia, a po powrocie do pracy firma oferuje dofinansowanie do żłobka i przedszkola stworzonego specjalnie dla MAN. Konkurs jest realizowany w ramach projektu "rodzina -i-kariera.infor.pl" w partnerstwie przez Next.pl Sp. z o.o. i Lechaa Consulting Sp. z o.o. na podstawie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Cieszy nas, że działania jakie podejmujemy pomagające naszym pracownikom tak skutecznie łączyć pracę zawodową z życiem osobistym, zostały tak wysoko ocenione przez niezależne jury.