Głosami Rady Nadzorczej nowym prezesem zarządu spółki został Przemysław Trawa. Zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Byrta, który także ukończył naszą Uczelnię, a obecnie jest ambasadorem RP w Paryżu. Serdecznie Gratulujemy!