Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przystępuje do XII edycji Ekonomicznego Uniwersytety Dziecięcego i XI edycji Akademii Młodego Ekonomisty – nieodpłatnych zajęć z przedsiębiorczości, podstaw ekonomii i biznesu dla uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.


Pod okiem wykładowców akademickich i praktyków biznesu już od 6 października 2016 r. kształcić będzie się mogło blisko 120 gimnazjalistów i 120 uczniów szkół podstawowych. Inwestowanie na giełdzie, pozyskiwanie kapitału na własną działalność gospodarczą, zarządzanie projektami, tworzenie kampanii marketingowej i wprowadzanie na rynek nowego produktu, prowadzenie ekobiznesu – umiejętności te przestaną być obce dla uczniów, którzy zechcą skorzystać z oferty Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Młodzi studenci dowiedzą się również, czym są ożywienie i recesja w gospodarce. Wzmocnią także swoje kompetencje w zakresie autoprezentacji oraz spotkają się z praktykiem biznesu. Dostaną indeks studenta, a na koniec zajęć zawalczą o wartościowe nagrody. Każde z sześciu 90-minutowych zajęć podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną, uczącą pracy w grupie, kreatywności i wystąpień publicznych.Celem zajęć jest promocja postaw przedsiębiorczych i przygotowanie do życia w złożonych realiach społecznych, gospodarczych i biznesowych. Minister Edukacji Narodowej pełni nad tymi misyjnymi przedsięwzięciami patronat honorowy. Zajęcia powstają przy wsparciu metodologicznym Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. NBP jest partnerem strategicznym EUD. 


Zapisy drogą elektroniczną potrwają do 18 września 2016 r.

Zapisy na AME (gimnazjum): http://www.gimversity.pl/zapisy2

Zapisy na EUD (szkoła podstawowa): http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2


Każdy semestr to sześć 1,5-godzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki, zarządzania firmą i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Ułatwią one zrozumienie procesów kluczowych dla działalności firm i polityki gospodarczej państwa, w strefach odczuwalnych przez każdego obywatela. Zajęcia są odpowiedzią na wzrost znaczenia wiedzy finansowej i konieczność edukacji ekonomicznej od najmłodszych lat. Wykłady połączone są z warsztatami, podczas których młodzi studenci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, ministrów finansów,  negocjatorów, inwestorów giełdowych czy też twórców kampanii reklamowych. Poczują się jak decydenci gospodarczy: właściciele firm, menedżerowie, członkowie rządu. Spotkania mają charakter interaktywny, po części wykładowej młodzież pracuje w grupach nad konkretnym projektem, a następnie prezentuje swoje rozwiązania problemu biznesowego publicznie. Uczy to nie tylko rzeczowej wiedzy, ale też pracy w grupie, myślenia zadaniowego, innowacyjnego rozwiązywania problemów i umiejętności prezentacji publicznej wyników swoich prac. Uczelnia realizuje te programy, ponieważ znaczenie wiedzy finansowej we współczesnym świecie wzrasta, a umiejętność praktycznego jej wykorzystania staje się jedną z podstawowych kompetencji, dlatego tak ważna jest edukacja ekonomiczna od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych.

W ramach obu programów organizowane są również edukacyjne zajęcia dla rodziców prowadzone przez specjalistów z obszaru pedagogiki, psychologii i ekonomii. Dotyczą one metod wspierania dziecka w nauce oraz rozwoju emocjonalnym i intelektualnym, kreatywnych metod rozwiązywania konfliktów z dzieckiem, radzenia sobie z zagrożeniami cywilizacyjnymi i kształtowania u dziecka postaw proaktywnych.

Wszystkie zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w czwartki, w godz. 17.45-19.15.
Terminy spotkań: 6.10 i 27.10. oraz  2.11 i 17.11 oraz  1.12 i 8.12.2016 r.


Koordynator organizacyjny zajęć:

Agnieszka Hała
Biuro Promocji
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
tel. 61 856 94 84