Spółki Enea, Tauron i KGHM zamierzają się zaangażować w budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W tym celu podpisały umowę o odkupieniu od PGE po 10 proc. udziałów w PGE EJ1 - spółce odpowiedzialnej za budowę i eksploatację obiektu.


Umowa zobowiązuje jej strony do wspólnego, proporcjonalnego sfinansowania działań związanych z realizacją inwestycji w czasie najbliższych trzech lat. Ocenia się, że łączne ich koszty - które proporcjonalnie do udziałów poniosą cztery spółki - wyniosą ok. 1 mld zł. Celem umowy jest także organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ1 do roli operatora elektrowni, czyli podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczną i efektywną eksploatację przyszłej siłowni.

Po trzech latach obowiązywania umowy spodziewana jest ostateczna decyzja o dalszym zaangażowaniu w projekt jądrowy. Będzie ona wynikała m.in. z analizy otoczenia makroekonomicznego, kształtu polityki energetyczno-klimatycznej oraz mechanizmów regulacyjnych, zapewniających ekonomiczną przewidywalność inwestycji - podkreśliły spółki.


Więcej na stronie http://biznes.newsweek.pl/enea-tauron-i-kghm-zaangazuja-sie-w-budowe-elektrowni-atomowej,artykuly,347006,1.html