Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w prestiżowych studiach Executive MBA, które posiadają międzynarodową akredytację EPAS EFMD.


Zgłoszenia przyjmowane są do15 września 2014.

Rozpoczęcie zajęć 18 października 2014.


Kryteria przyjęć:

- ukończone studia wyższe,

- posiadanie przynajmniej 3-letniej praktyki zawodowej,

- doświadczenie w kierowaniu zespołem,

- posiadanie predyspozycji menedżerskich oraz odpowiedniego poziomu motywacji do podjęcia nauki,

- dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca aktywny udział w zajęciach.


W celu zgłoszenia swojej kandydatury do programu Executive MBA konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów:

- podanie o przyjęcie,

- 1 zdjęcie,

- cv,

- odpis dyplomu poświadczający posiadane wykształcenie.


Kandydaci przechodzą procedurę rekrutacyjną składającą się z testu psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu sprawdzającego poziom znajomości języka angielskiego.

Dokumenty należy składać w Wielkopolskiej Szkole Biznesu w Poznaniu UEP, ul. Powstańców Wielkopolskich 16 (Collegium Altum, 12 piętro, pokój 1227), 61-895 Poznań.
Sekretariat Szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. 854 32 26 (25 lub 27), e-mail: wsb@ue.poznan.pl

 

Kontakt:
Agnieszka Szurgocińska
wsb@ue.poznan.pl
tel. 61 854 32 25 (26, 27)