Już zgodnie z 8-letnią tradycją blisko 240 uczniów z czterech ostatnich klas szkół podstawowych będzie mogło uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Otrzymają indeksy i wiedzę od wykładowców pracujących na naszej Uczelni.

Do 4  marca 2019 r. potrwają zapisy na Akademię Młodego Ekonomisty (program dla klasy 7 i 8) i Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (program dla klasy 5 i 6). Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy i praktycy biznesu. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji.   

Pierwsze zajęcia odbędą się 14 marca 2019 r.

Każdy semestr obejmuje sześć zajęć. Podczas 1,5 godzinnych wykładów młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki, zarządzania firmą i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Ułatwią one zrozumienie procesów kluczowych dla działalności firm i polityki gospodarczej państwa, a także otaczającej nas rzeczywistości, w której przepływy pieniężne są odczuwalne dla każdego. Celem zajęć jest również wykształcenie postaw przedsiębiorczych i umiejętności miękkich, ważnych dla przyszłego człowieka sukcesu.

Wykłady połączone są z warsztatami, podczas których młodzi studenci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, ministrów finansów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, czy też twórców kampanii reklamowych. Spotkania mają charakter interaktywny; po części wykładowej młodzież pracuje w grupach nad konkretnym projektem, a następnie prezentuje swoje rozwiązania problemu biznesowego na forum. Uczy to nie tylko rzeczowej wiedzy, ale też pracy w grupie, myślenia zadaniowego, innowacyjnego rozwiązywania problemów i umiejętności prezentacji publicznej wyników swoich prac. Te kompetencje zostały przez światowych naukowców określone, jako kluczowe w XXI wieku.

Podatki, ekspansja na rynki zagraniczne, podstawy zarządzania firmą, kampania reklamowa – te pojęcia przestaną być obce dla młodych studentów ekonomii. Słuchacze AME i EUD zaznajomią się również ze sztuką autoprezentacji, przywództwa oraz podejmowania decyzji. W tym samym czasie na zajęcia z ekonomistami i psychologami zapraszamy także rodziców (również nieodpłatnie).


Zapisy drogą elektroniczną dokonywane są przez strony:

AME: www.gimversity.pl/

EUD: www.uniwersytet-dzieciecy.pl/