Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP zaprasza na Studia Podyplomowe "Strategia i Planowanie Biznesu" powstały w 1991 r. jako polski odpowiednik Studiów Master of Business Administration (MBA). Należy zaznaczyć, że studia te stanowią do dzisiaj nasz punkt odniesienia w doborze Wykładowców i programu zajęć. Obszar tematyczny studiów jest kompleksowy i obejmuje najważniejsze aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa: strategia rozwoju przedsiębiorstwa, analizy strategiczne, finansowe i podatkowe, planowanie i ocenę opłacalności inwestycji, wyceny składników mienia, podstawy prawne prowadzenia inwestycji, strategie marketingowe, techniki negocjacji i public relations.

Uważamy, że naszą największą zaletą są Wykładowcy. Studia są prowadzone przez profesjonalną kadrę nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Dysponujemy własnym podręcznikiem.  

 

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla właścicieli firm, menadżerów, pracowników zaangażowanych w proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, osób przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych, a także do wszystkich osób, które pragną zdobyć, rozszerzyć lub uaktualnić wiedzę ekonomiczną.

Cechą szczególną studiów jest segmentacja przedstawianych zagadnień od poziomu podstawowego poprzez średnio-zaawansowany i zaawansowany. Dzięki takiej koncepcji zajęć w studiach mogą wziąć udział zarówno ekonomiści, którzy zamierzają uaktualnić i poszerzyć zdobytą w czasie studiów wiedzę, jak i osoby o wykształceniu nieekonomicznym.

 

Koszt: 4400 zł

Pierwszy zjazd: 14-15.11.br.


Zapisy i inne informacje:

1)

https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wielkopolska-szkola-biznesu-uniwersytetu-ekonomicznego-w-poznaniu,c1383/studia-podyplomowe,c4865/strategia,c4878/strategia-i-planowanie-biznesu,c5746/

2) strona studiów

http://strategia.studium.ue.poznan.pl