Biorąc pod uwagę sygnały płynące z poznańskich firm z sektora usług dla biznesu Biuro Obsługi Inwestorów zorganizowało w maju i czerwcu br. cykl spotkań przedstawicieli firm z reprezentantami uczelni. Firmy i uczelnie dobrano pod kątem obszaru działania i rodzaju poszukiwanych kwalifikacji. W ten sposób zaplanowano 3 spotkania o tematyce: ekonomiczno-finansowej z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Bankowej; informatycznej - z przedstawicielami wydziałów informatyki 3 poznańskich uczelni: Politechniki Poznańskiej, UAM i UEP oraz poświęcone kształceniu w zakresie języków obcych z Wydziałem Neofilologii UAM. We wszystkich spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 30 poznańskich inwestorów, a zarazem pracodawców. W bloku finansowo – księgowym Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu reprezentował skład: dr Tomasz Gabrusewicz oraz dr Radosław Kałużny. Grupę informatyczną prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw.UEP.

Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń o dotychczasowej współpracy firm z uczelniami i istniejących w tym zakresie dobrych praktyk, jak i dyskusji o niezaspokojonych jeszcze potrzebach ze strony pracodawców i wzajemnych oczekiwaniach. Uczelnie zaprezentowały swoją ofertę dla pracodawców i realizowane wspólne projekty i programy stażowe. Swoją ofertę przedstawiły też biura karier poszczególnych uczelni. Główny wniosek, jaki płynie z dyskusji, to po pierwsze potwierdzenie istniejącego współdziałania oraz woli współpracy. Z drugiej jednak strony widać konieczność szukania nowych form współpracy, odzwierciedlających oczekiwania i interesy obu stron. Firmy oczekują od uczelni większej elastyczności w podejściu do studentów, pozwalającej na pogodzenie nauki z pracą. Pracodawcy zwrócili uwagę na zapotrzebowanie na różnorodne kompetencje, w tym kompetencje miękkie (kreatywność, praca w zespole, umiejętność komunikacji, itp.), których obecnie oczekuję się we wszystkich zawodach. Podkreślono znaczenie nauczania języków obcych na wszystkich kierunkach studiów.

Uczelnie natomiast oczekują od biznesu większego zaangażowania w badania naukowe (finansowego i merytorycznego - zagadnienia do badań). Przedstawiciele biur karier zachęcali firmy do tego, by nawiązywać kontakty już ze studentami początkowych lat studiów i im prezentować swoją firmę jako atrakcyjnego przyszłego pracodawcę. Biura karier stwarzają do tego wiele okazji takich jak targi pracy czy kontakt ze studentami za pośrednictwem mediów społecznościowych, newsletterów, itp. Firmy mogą organizować wykłady, programy stażowe dla studentów, patronować pracom magisterskim lub doktorskim, zapraszać kandydatów na drzwi otwarte.