16 listopada 2017 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyła się konferencja „Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przez rektorów polskich szkół wyższych. Dokument w imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podpisał Prorektor ds. Finansów i Rozwoju dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP.


Nasz Uniwersytet został również wyróżniony za rozwój idei etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności w Konkursie VERBA VERITATIS. Otrzymaliśmy „Dyplom w dowód uznania za wkład w podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego, co przyczynia się do promowania postaw etycznych wśród studentów i realizacji zasad odpowiedzialnego rozwoju w biznesie i społeczeństwie”. W latach 2005-2017 do konkursu VERBA VERITATIS zgłosiliśmy aż 21 prac. Jest to zgodne z misją UEP, w której ujęty został zapis dotyczący wdrażania zasad etyki, społecznej odpowiedzialności i wolności akademickiej, dla gospodarki służącej obecnym i przyszłym pokoleniom.


Wśród laureatów XII edycji konkursu VERBA VERITATIS znalazła się również nasza absolwentka mgr Kamila Szwydek, zdobywczyni drugiego miejsca w kategorii prace magisterskie. Nagrodzona praca zatytułowana „Zależność pomiędzy działaniami CSR a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa Kompania Piwowarska SA” napisana została pod kierunkiem naukowym dra hab. Cezarego Kochalskiego prof. nadzw. UEP. Gratulujemy!