W Świętach Bożego Narodzenia zawarta jest idea bliskości, współpracy międzyludzkiej i harmonii. W ich centrum jest człowiek. Również w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy najważniejszym zasobem organizacji jest człowiek, to on tworzy wartość dodaną, wnosi kapitał intelektualny, konstytuuje tożsamość organizacji, jej przewagi i jej relacje z otoczeniem. Od jakość tych relacji uzależniony jest wzrost i reputacja. Współpraca nauki i biznesu pozwala na transfer wiedzy i doświadczeń, na kojarzenie interdyscyplinarnych komponentów, doskonalenie merytoryczne procesów i produktów, na progres synergicznie wypracowywanych rozwiązań. Oba środowiska mają sobie wiele do przekazania i zaoferowania. Są sobie bliskie i wzajemnie potrzebne. Podkreślając otwartość na środowisko praktyki gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stworzył katalog prezentujący ofertę dla biznesu. Jego motywem przewodnim jest krawat, uniwersalny dla kultury biznesowej symbol profesjonalizmu, wiarygodności i renomy. Wiązany na wiele sposobów, pokazuje wielość płaszczyzn współpracy. Wydaniu katalogu towarzyszy akcja świąteczna, której najbardziej wiodącym elementem jest mobilna choinka zbudowana z krawatów. Będzie ona ustawiona w murach Uczelni i instytucjach odpowiedzialnych za współpracę z biznesem.

Korzystając z okazji zbliżających się świąt i nowego roku przekazujemy Państwu list Prorektora ds. Strategii i Rozwoju kierowany do środowiska biznesu.