Ranking Uczelni Akademickich tworzony jest przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Zestawienia są przygotowywane są na podstawie ośmiu grup kryteriów: prestiżu wśród pracodawców i kadry akademickiej, potencjału naukowego, efektywności naukowej, publikacji naukowych, innowacyjności, warunków kształcenia i umiędzynarodowienia studiów.


17. miejsce na wszystkie uczelnie akademickie, uczelnie magisterskie niepubliczne oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe
2. miejsce
wśród uczelni ekonomicznych
8. miejsce
w ogólnopolskim zestawieniu w kategorii "Prestiż pracodawców" (miejsce 6. w województwie wielkopolskim)

W zestawieniu najwyżej oceniano potencjał naukowy uczelni oraz efektywność naukową.
Ranking szkół wyższych tygodnika "Wprost"
2. miejsce w dziedzinie "ekonomika transportu i logistyka"
3. miejsce w dziedzinie "ekonomia, finanse, rachunkowość"
3. miejsce w dziedzinie "zarządzanie i marketing"
W oparciu o wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014 powstało zestawienie wynagrodzeń absolwentów studiów magisterskich lub magisterskich inżynierskich 30 polskich uczelni, po ukończeniu których mediana pensji jest najwyższa.

4. miejsce w Polsce (2. miejsce w Poznaniu) w zestawieniu całkowitych wynagrodzeń absolwentów z tytułem magistra
12. miejsce na świecie
6. miejsce w Europie w Ranking Web of Business Schools
Międzynarodowy ranking Eduniversal

1. miejsce w kategorii "Excellent Business School"

21 programów edukacyjnych UEP znalazło się w prowadzonych przez Eduniversal rankingach studiów magisterskich oraz studiów MBA