Austria

Wirtschaftsuniversität Wien

(w programie Erasmus od roku akademickiego 2004/2005 - tylko wymiana wykładowców STA)