Uczymy już od 34 749 dni
Bulgaria

Tsenov Academy of Economics, Svishtov

(umowa międzyuczelniana od 2003 roku)