Canada

University of Lethbridge

(umowa międzyuczelniana od 2003 roku)