Uczymy już od 34 749 dni
Russia

Moscow Academy of Economics and Law

(umowa międzyuczelniana od 2011 roku)