Uczymy już od 34 749 dni
Russia

State University of Management, Moskwa

(umowa międzyuczelniana od 2005 roku)