United Kingdom

University of Abertay Dundee

(umowa międzyuczelniana od roku 2007 oraz w programie Erasmus od 2010/2011)