Środowisko nauki i środowisko biznesu razem tworzą najlepszą przestrzeń współdziałania. To jest współpraca gwarantująca wygenerowanie wartości dodanej. Zsumowane kompetencje stanowią fundament unikatowego potencjału i kapitału.


USTAWIANIE DATY I GODZINY

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem 
prof. dr hab. Maciej Szymczak
prorektor.rozwoj@ue.poznan.pl