Jubileusz to moment będący jednocześnie symbolicznym zamknięciem i otwarciem. Stanowi okazję zarówno do podsumowań, jak i planowania. Do zestawienia refleksji nad przeszłością z wizjami na przyszłość.Piętnaście lat współpracy świadczy o pewnej dojrzałości. To relacja, która ma staż, sukcesy i dobre praktyki. I jeszcze wiele do zrealizowania. Okrągła rocznica, to jednak przede wszystkim okazja do spotkania i świętowania. Współpraca z Klubem Partnera realnie wpłynęła na życie Uczelni, stworzyła warunki dla rozwoju badań naukowych i wzbogaciła ofertę edukacyjną. 

Uroczystość 15-lecia Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uświetni spotkanie ze znamienitym gościem - ks. Adamem Bonieckim.


"Środowisko nauki i środowisko biznesu razem tworzą najlepszą przestrzeń współdziałania. To współpraca gwarantująca wygenerowanie wartości dodanej. Zsumowane kompetencje stanowią fundament unikatowego potencjału i kapitału."
Karolina Szuman, Zespół współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuNagrody Klubu Partnera

22 listopada 2018 roku zostaną przyznane również nagrody Klubu Partnera UEP.  Wyróżnione firmy i absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu są najlepszą wizytówką uczelni. To aktywni absolwenci UEP i firmy Klubu Partnera pragnące dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Ich działalność oddziałuje na społeczność akademicką, wspiera studentów oraz inicjatywy podejmowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pomagają również w tworzeniu pozytywnego wizerunku Uczelni, a także budują wzajemne relacje biznesowe.


"Współpraca to dobry biznes, który pozwala na prawdziwie zrównoważony rozwój - taki, który oprócz poszanowania kwestii środowiskowych oraz społecznych, zapewnia także korzyści ekonomiczne. Ale Klub Partnera to znacznie więcej. To miejsce, gdzie uniwersyteckie pomysły naukowców przekładają się na realne rozwiązania w największych przedsiębiorstwach. Biznesowa praktyka nie tylko weryfikuje te pomysły, ale równie często wskazuje kierunek kolejnych badań, które podejmujemy z ogromną pasją. Dzięki temu stykowi świata akademickiego i biznesu tworzymy rozwiązania, które bez takiej współpracy mogłyby nigdy nie powstać. Wzajemnie inspirujemy się i motywujemy do dalszej pracy, bo w tak doborowym towarzystwie przynosi ona fantastyczne efekty."
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP


Jubileusz to moment będący jednocześnie symbolicznym zamknięciem i otwarciem. Stanowi okazję zarówno do podsumowań, jak i planowania. Do zestawienia refleksji nad przeszłością z wizjami na przyszłość.Piętnaście lat współpracy świadczy o pewnej dojrzałości. To relacja, która ma staż, sukcesy i dobre praktyki. I jeszcze wiele do zrealizowania. Okrągła rocznica, to jednak przede wszystkim okazja do spotkania i świętowania. Współpraca z Klubem Partnera realnie wpłynęła na życie Uczelni, stworzyła warunki dla rozwoju badań naukowych i wzbogaciła ofertę edukacyjną. 

Uroczystość 15-lecia Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uświetni spotkanie ze znamienitym gościem - ks. Adamem Bonieckim.


"Środowisko nauki i środowisko biznesu razem tworzą najlepszą przestrzeń współdziałania. To współpraca gwarantująca wygenerowanie wartości dodanej. Zsumowane kompetencje stanowią fundament unikatowego potencjału i kapitału."
Karolina Szuman, Zespół współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuNagrody Klubu Partnera

22 listopada 2018 roku zostaną przyznane również nagrody Klubu Partnera UEP.  Wyróżnione firmy i absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu są najlepszą wizytówką uczelni. To aktywni absolwenci UEP i firmy Klubu Partnera pragnące dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Ich działalność oddziałuje na społeczność akademicką, wspiera studentów oraz inicjatywy podejmowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pomagają również w tworzeniu pozytywnego wizerunku Uczelni, a także budują wzajemne relacje biznesowe.


"Współpraca to dobry biznes, który pozwala na prawdziwie zrównoważony rozwój - taki, który oprócz poszanowania kwestii środowiskowych oraz społecznych, zapewnia także korzyści ekonomiczne. Ale Klub Partnera to znacznie więcej. To miejsce, gdzie uniwersyteckie pomysły naukowców przekładają się na realne rozwiązania w największych przedsiębiorstwach. Biznesowa praktyka nie tylko weryfikuje te pomysły, ale równie często wskazuje kierunek kolejnych badań, które podejmujemy z ogromną pasją. Dzięki temu stykowi świata akademickiego i biznesu tworzymy rozwiązania, które bez takiej współpracy mogłyby nigdy nie powstać. Wzajemnie inspirujemy się i motywujemy do dalszej pracy, bo w tak doborowym towarzystwie przynosi ona fantastyczne efekty."
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP