• Komisja ds. Etyki Badań Naukowych - mgr Michał Barszczewski
 • Rada Biblioteczna - mgr Anna Ziętek
 • Rada Programowa ds. Upowszechniania Historii i Tradycji UEP- mgr Krzysztof Kiełbowski
 • Senacka Komisja ds. Kształcenia – mgr Mateusz Passek
 • Senacka Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą – mgr Zuzanna Żak
 • Rektorska Komisja ds. Jakości Edukacji - mgr Marcin Antoniak
 • Rektorska Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni - mgr Konstantinos Madias
 • Rektorska Komisja ds. Socjalnych – mgr Kalina Piwońska
 • Senacka Komisja ds. Organizacyjno-Statutowych i Rektorska Komisja ds. Promocji Uczelni - mgr Doris Antczak
 • Rada Szkoły Doktorskiej - Cezary Brudka
 • Komisja Dyscyplinarna - mgr Doris Antczak, mgr Patrycja Nowak, mgr Michał Barszczewski, mgr Krzysztof Kiełbowski, mgr Mateusz Passek
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna - mgr Anna Ziętek, mgr Zuzanna Żak, mgr Mateusz Skwarek