Międzywydziałowe Spotkania Tematyczne mają charakter szkoleniowo-informacyjny. Podczas spotkań poruszana jest tematyka zależna od potrzeb doktorantów (przykładowe tematy przeprowadzonych spotkań: „Erasmus dla doktorantów”, „Jak ubiegać się o grant Narodowego Centrum Nauki?”,  „Komercjalizacja wiedzy. Biznesowa ścieżka Post-doca w ramach modelu Open Code Transfer.”, „Etykieta i protokół dyplomatyczny w pracy”). W ramach organizacji Międzywydziałowych Spotkań Tematycznych, Rada Doktorantów ściśle współpracuje z Działem ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, gdyż tematyka większości spotkań dotyczy finansowania badań naukowych.