Idea Otwartych Dyskusji Doktorskich polega na stworzeniu forum dyskusyjnego, poświęconemu debacie nad problemami naukowymi podejmowanymi przez słuchaczy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich. Spotkania mają pomóc młodym naukowcom w ukierunkowaniu ich aktywności naukowo-badawczej oraz zwiększeniu wartości poznawczej prac doktorskich. 

Otwarte Dyskusje Doktorskie to spotkania doktorantów z środowiskiem naukowo-dydaktycznym UEP, podczas których problem badawczy poddany dyskusji przy udziale specjalistów i słuchaczy staje się żywym i dynamicznym obszarem wymiany poglądów i wiedzy.

Atmosferę dyskusji podczas spotkań budować będzie jej otwarty charakter, merytorycznej lecz prowadzonej jednocześnie w swobodnej atmosferze. Wsparciem dla prelegenta jest każda uwaga, każdy komentarz - w szczególności, gdy konfrontowana jest z wiedzą z obszarów pokrewnych.

 

Forum dyskusyjne ma także pomóc młodym naukowcom w nabyciu umiejętności ułatwiających występowanie przed szerszą publicznością, przygotowując tym samym do obrony wyników swej pracy.