Seminarium WGM

Seminarium WGM 2017

Seminarium Doktorskie na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

„Gospodarka międzynarodowa – zmiany i kontynuacje”

13.05.2017, Aula UEP

Celem corocznego Seminarium Doktorskiego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej jest stworzenie możliwości do merytorycznej dyskusji i wymiany doświadczeń, jak również zacieśnienie więzi w środowisku naukowym. Uczestnictwo w Seminarium jest okazją do zaprezentowania przez doktorantów swoich osiągnięć naukowych z zakresu badań nad różnymi problemami gospodarki światowej.


Seminarium ma umożliwić poddanie koncepcji pracy doktorskiej szerszej analizie i ocenie innych uczestników Seminarium, w tym grona promotorów i innych pracowników naukowych. Prezentujący uzyskają opinie i porady związane z trafnością wyboru tematu, określeniem celu, przedmiotu badań, dopasowaniem metodyki badawczej do przyjętych założeń, hipotez itd. Przedmiotem wystąpienia ma być koncepcja Państwa doktoratu.


Oprócz referatów doktorantów, program seminarium obejmuje również prelekcje dotyczące pozyskiwania funduszy na pracę naukową, przygotowania prezentacji publicznych oraz taktyki publikacyjnej.

Udział w Seminarium przeznaczony jest dla wszystkich słuchaczy studiów doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Wszyscy słuchacze mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w Seminarium.


Jednocześnie obowiązek zgłoszenia wystąpienia (patrz pliki – prezentacje i kalendarz prac poniżej) dotyczy wszystkich doktorantów na III i IV roku studiów na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej.

Uwaga, zachęcamy też doktorantów I lub II roku studiów do przesłania i przedstawienia swoich wstępnych tez pracy doktorskiej.


Osoby chętne do publicznego zaprezentowania swojej koncepcji prosimy o wyraźne zaznaczenie takiej chęci w mailu.


O zakwalifikowaniu wystąpień doktoranci zostaną poinformowani indywidualnie (patrz kalendarz prac).


WAŻNE INFORMACJE:

Udział w seminarium jest bezpłatny.


Obowiązek nadsyłania prezentacji: doktoranci III i IV roku


Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, Budynek Główny, Aula 

Termin seminarium : 13 maj 2015 r., godz. 10:00-15:00PLAN
10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie Konferencji
 • Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
prof. dr hab. Maciej Szymczak,
 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej
dr hab. Beata Stępień, prof. UEP
 
10:15 – 11:15 Sesja specjalna
•        dr Piotr Trąpczyński – Co, jak i gdzie publikować – kilka uwag o pisaniu artykułów naukowych (30 min)
•        dr hab. Beata Stępień, prof. UEP –  10 błędów w pisaniu i obronie rozprawy doktorskiej  (30 min)
11:15 – 11:30 Przerwa na kawę
 
Prowadzenie sesji tematycznych - dr hab. Beata Stępień, prof. UEP
11:30 – 13:10 Sesja I – prezentacje – 10 minut, dyskusja – 15 minut po każdej prezentacji
 • Denis Pokotycki, Czynniki kulturowe w kreowaniu doświadczenia użytkownika w przedsiębiorstwach międzynarodowych.
 • Agnieszka Jankowiak – Kaczmarek, Znaczenie wartości dla klienta w wyborze dostawców w branży narzędziowej na rynku międzynarodowym.
 • Tomasz Grzegorczyk, Uwarunkowania adopcji produktów autonomicznych przez konsumentów.
 • Maciej Kadziszewski, Wpływ digitalizacji czytelnictwa na rozwój rynku książek drukowanych w Europie.
13:10 – 13:40 Przerwa na lunch
13:40 – 14:55 Sesja II - prezentacje – 10 minut, dyskusja – 15 minut po każdej prezentacji
 • Katarzyna Radwan, Od dezintegracji do integracji, od Jugosławii do Unii Europejskiej. Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a doświadczenia i problemy Chorwacji, Serbii i Czarnogóry.
 • Natalia  Piechota, Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta.
 • Justyna Biegańska, Determinanty salda błędów i opuszczeń bilansu płatniczego.
14:55 – 15:00 Podsumowanie i zakończenie Seminarium
15.00 – 15.20 – spotkanie robocze z autorami monografii zbiorowej „Nowe wątki badawcze w analizie gospodarki międzynarodowej”


Uwagi dotyczące przygotowania materiałów i publicznej prezentacji:

 1. Przygotowanie prezentacji – patrz pliki ppt – prezentacja, wyjaśnienie, szablon
 2. Wystąpienie – 10 minut – omówienie i rozwinięcie najważniejszych punktów prezentacji