Komunikaty

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej PROM


W dniu 12 grudnia br. rozpoczęto formalną rekrutację do programu PROM (Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej). Program ten umożliwia wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Uczestnicy programu otrzymają ryczałt na pokrycie kosztów podróży oraz ryczałt na pobyt, a w przypadku wyjazdów, które są objęte czesnym/opłatą także pokrycie tych kosztów. Każdy uczestnik zobowiązany będzie do podpisania umowy z Uczelnią oraz przedstawienia podpisanego certyfikatu uczestnictwa.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie PROM proszone są o wypełnienie formularza aplikacyjnego do dnia 27 grudnia br. Formularz aplikacyjny: https://staff-pueb.dreamapply.com/

 

Do formularza należy dołączyć plan podpisany przez promotora oraz list motywacyjny wskazujący na zasadność wyjazdu.

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

p. Joanną Munią joanna.munia@ue.poznan.pl

p. Małgorzatą Halaburdą malgorzata.halaburda@ue.poznan.pl

p. Adrianą Deptą-Stróżak adriana.depta-strozak@ue.poznan.pl

 

Więcej o programie na https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom .