W roku akademickim 2014/2015 planowane jest uruchomienie Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, zorganizowanych przez Wydział Zarządzania i Towaroznawstwa UEP.
Studia prowadzone są w języku angielskim i trwają 3 lata.
Wybór dyscypliny, w jakiej słuchacz chce przygotować rozprawę doktorską, zależy od niego. Przyznawane jest stypendium.