Komunikaty

Regulamin stypendiów doktoranckich UEP

W roku akademickim 2016/2017 i latach następnych
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obowiązuje już od 1 października 2016 roku i ma zastosowanie do stypendiów doktoranckich przyznanych w roku akademickim 2016/2017 i latach następnych.

Tekst Regulaminu na stronie: https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/zarzadzenia,c30/zarzadzenia-rektora,c77/zarzadzenie-nr-57-2016,a52941.html