Komunikaty

Santander Universidades

Program Globalny - Narodowy Uniwersytet w Singapurze (NUS)
Bank Zachodni WBK w ramach programu Santander Universidades zaprasza doktorantów uczelni należących do programu Santander Universidades zainteresowanych tematyką zarządzania Ryzykiem Finansowym do udziału w III warsztacie NUS -Santander Doctorate Workshop in Advanced Financial Risk Management organizowanym przez Zarządzania Ryzykiem Narodowego Uniwersytetu w Singapurze.

Szczegóły programu:
Organizator wydarzenia: Uniwersytet w Kolonii.

Temat: NUS -Santander Doctorate Workshop in Advanced Financial Risk
Management: “Term Structure Models and Applications”.

Termin: 14-18 lipca 2014 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2014 roku.

Grupa docelowa: Doktoranci uczelni należących do programu Santander
Universidades (Lista Uczelni)
http://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/lista-uczelni/lista-uczelni.html zainteresowanych tematyką zarządzania Ryzykiem Finansowym z doskonałą znajomością języka angielskiego.

Program: http://rmi.nus.edu.sg/events/santander_workshop_2014.php

Koszty: Koszty udziału w Programie ($ 1,500) oraz materiałów do nauki sponsorowany jest przez Santander Universidades. Uczestnicy pokrywają koszt zakupu ubezpieczenia podróżnego, transportu, zakwaterowania oraz koszty wyżywienia.

Wymagana jest depozytowa opłata rejestracyjna w wysokości $ 100. Kwota ta zostanie zwrócona uczestnikom po warsztacie.

Stypendia: Doktoranci, którym uczelnia macierzysta nie zapewni całościowego lub częściowego wsparcia finansowego dla pokrycia pozostałych kosztów, mogą wnioskować o dodatkowe stypendium w celu pokrycia kosztów opłaty rejestracyjnej, zakwaterowania oraz przelotów. Wniosek o stypendium powinien zostać dołączony do zgłoszenia rejestracyjnego:
http://rmi.nus.edu.sg/events/files/santander/RGN_FORM_2014.pdf wraz z uzasadnieniem, szczegółowym CV oraz próbkami prac badawczych.

Osoba kontaktowa: W przypadku szczegółowych pytań dot. Programu prosimy o kontakt z Panią Cheong Lay Chin, NUS Risk Management Institute: rmiclc@nus.edu.sg

Aplikacje prosimy wysłać na adres: rmiclc@nus.edu.sg