Magister Dawid Szutowski - doktorant dzienny w Katedrze Turystyki UEP - otrzymał stypendium Programu Naukowego Stypendiów Doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego.
W edycji 2014/2015 Narodowy Bank Polski wyróżnił sześciu stypendystów z pięciu uczelni w Polsce: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.