Wyjazdy zagraniczneDoktoranci mają możliwość skorzystania z bogatej oferty wyjazdów zagranicznych UEP.

Najważniejsze informacje znaleźć można pod tym linkiem:
https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/oferty-dla-doktorantow,c516/


Erasmus +Doktoranci korzystają z programu Erasmus + na zasadach zbliżonych do studentów I i II stopnia. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące fakty:

1.    Wyjazd może nastąpić już na pierwszym roku studiów doktoranckich (w sem. letnim).
2.    Doktoranci mogą starać się o przyjęcie jedynie do uczelni, które potwierdziły gotowość ich przyjęcia (wystarczy potwierdzenie e-mailowe). Obowiązkiem doktoranta jest takie potwierdzenie uzyskać.
3.    Doktoranci powinni ustalić realizowany za granicą program z opiekunem naukowym/promotorem, kierownikiem studiów doktoranckich na ich wydziale i koordynatorem ECTS.
4.    Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej. Doktoranci nie stanowią osobnej grupy i konkurują ze studentami I i II stopnia.
5.    Doktoranci muszą udokumentować znajomość wykładowego języka obcego posiadaniem certyfikatu, lub zdać testy językowe na UEP.
6.    Pobyt w uczelni zagranicznej musi obejmować udział w zajęciach dydaktycznych.
7.    Doktoranci zachowują podczas wyjazdu prawo do otrzymywania stypendiów przyznanych przez UEP.
8.    Liczba punktów ECTS, którą doktorant musi uzyskać w trakcie semestru, ustala indywidualnie koordynator ECTS na wydziale.
9.    Dopuszcza się możliwość kwalifikacji doktoranta poza terminarzem kwalifikacji, w wypadku posiadania zgody na przyjęcie przez uczelnię partnerską. W takiej sytuacji zwalnia się doktoranta z konieczności zaliczania egzaminu językowego, jeśli przedstawi wymagany certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość pozwalającą na podjęcie studiów za granicą z jednostki prowadzącej nauczanie języków obcych z uczelni wyższej (w UEP jest to SPNJO). Możliwość otrzymania dofinansowania (stypendium Erasmus+) jest wtedy możliwe jeśli UEP posiada wolne środki finansowe na wyjazdy stypendialne. Jeśli nie, wyjazd jest wtedy możliwy bez stypendium.


Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: http://erasmusplus.ue.poznan.pl
oraz
http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/jak-wziac-udzial-w-programie

Adres DBNiWZ na FB:
https://www.facebook.com/pages/Dział-ds-Badań-Naukowych-i-Współpracy-z-Zagranią-UEP/803607249730666

Praktyki Erasmus +W ramach programu Erasmus+ możliwe jest także zrealizowanie praktyki/stażu przez doktoranta. Studenci sami szukają firmy przyjmującej. Podczas kwalifikacji ubiegają się o dofinansowanie wyjazdu ze środków programu Erasmus + na takich samych zasadach jak studenci I i II stopnia. Praktyka może trwać od 2 do 6 miesięcy.

Więcej informacji: https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/erasmus,c1999/erasmus-2014-15-studia-praktyki,c3685/
KonferencjeOprócz udziału w wyjazdach studyjnych, doktoranci mogą korzystać z oferty konferencyjnej i stypendialnej.

Informacje o konferencjach dostępne są pod adresem: https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/oferty-dla-doktorantow,c516/konferencje,c517/

Informacje o stypendiach dostępne są pod adresem: https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/oferty-dla-doktorantow,c516/oferta-stypendialna,c518/

MOST - program mobilności studentów i doktorantów


Więcej informacji: https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/most-program-mobilnosci-studenow-i-doktorantow,c4727/o-programie,a35657.html