W Uniwersytecie Ekonomicznym wydawane są czasopisma naukowe:

•    STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA (j. pol.),
•    Poznań University of Economics Review (j. ang.),
•    Debiuty Ekonomiczne (nakierowane głównie na studentów I i II stopnia).

Publikacja w naukowych publikacjach odbywa się nieodpłatnie, jednakże poprzedzona jest procesowi selekcji, w tym tzw. ślepej recenzji, czyli ocenie nadesłanego materiału przez recenzenta bez wiedzy o autorze. W związku z wymogami stawianymi przed doktorantami, taka forma aktywiści naukowej jest bardzo ważna wśród młodych naukowców.