Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od roku akademickiego 2011/2012 istnieje możliwość wyjazdu doktoranta w ramach programu Erasmus. Doktoranci traktowani są tak samo, jako studenci I i II stopnia, obowiązują ich jednakowe zasady klasyfikacji i rozliczania wyjazdu. O wyjazd na studia jest stosunkowo trudno, gdyż przede wszystkim Uczelnia do tej pory nie miała nawiązanej współpracy z uczelniami zagranicznymi oferującymi miejsca na studiach doktoranckich. Doktorant ma możliwość znalezienia we własnym zakresie uczelni i wydziału, jednak dopełnienie wszystkich formalności może zająć trochę czasu. Łatwiej natomiast o wyjazd w ramach praktyk. Wyjazd musi odbyć na się na minimum 3 miesiące, w dowolnym czasie w roku, także w wakacje. Wyjazd może być realizowany we współpracy nie tylko z przedsiębiorstwami prywatnymi, ale także np. z interesującym nas ośrodkiem naukowym. Po (samodzielnym) znalezieniu ośrodka i opiekuna, należy zgłosić się na Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, który wskaże formalności, których należy dopełnić przed wyjazdem. Kraje europejskie podzielone są na 3 grupy o różnej wysokości stypendium miesięcznego. Ponadto doktorant stacjonarny nie traci na czas wyjazdu stypendium doktoranckiego i ewentualnych innych stypendiów, także możliwe jest samodzielne utrzymanie w kraju wyjazdowym. Uwaga praktyczna: w przypadku chęci wyjazdu do ośrodka akademickiego, lepiej unikać emaili biurowych/sekretariatów, lepiej zwracać się bezpośrednio do wybranych pracowników naukowych.

W obu wyjazdach w ramach programu Erasmus należy uzyskać zgodę opiekuna naukowego i Kierownika Studiów Doktoranckich. W przypadku wyjazdu na praktyki zgody te nie zwalniają jednak z obowiązku wywiązania z pensum (prowadzenie zajęć dydaktycznych) oraz uczestniczenia w zjazdach. O ile pensum można zrealizować przed/po wyjeździe, to kwestię zaliczenia przedmiotów należy już omówić z poszczególnymi prowadzącymi.

Szczegółowe informacje, np. na temat niezbędnej dokumentacji przed i po wyjeździe, można znaleźć na stronie internetowej Uczelni (zakładka Współpraca z zagranicą -> LPP Erasmus) lub w Dziale ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (pokój 218A). Co roku w lutym odbywają się spotkania informacyjne na temat możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus. Warto w tym czasie śledzić zakładkę Działu na stronie internetowej UEP.