Wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu otrzymują legitymację doktoranta poświadczającą status studenta studiów III stopnia. Legitymacja jest wydawana i przedłużana każdorazowo w październiku i jest ważna do końca następnego roku kalendarzowego.

Legitymacja uprawnia do korzystania – do ukończenia 35 roku życia – z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów (np. PKP – 51% zniżki). Legitymacja uprawnia również do korzystania z innych ulg i benefitów na podstawie odrębnych przepisów, jak np. zniżki w wybranych sieciach restauracji czy kinach.