Prawa i obowiązki Doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu reguluje Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z 20 kwietnia 2012 roku - §11 określający podstawowe obowiązki oraz §12 określający uprawnienia wszystkich uczestników studiów doktoranckich.  Studia doktoranckie prowadzone na Uczelni w dniu 1 października 2011 roku prowadzi się zgodnie z dotychczasowymi przepisami (Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z 27 kwietnia 2007 roku - §11, 12) do czasu ich zakończenia według programu tych studiów.

Doktoranci są zobowiązani do postępowania w zgodzie z treścią ślubowania, regulaminem studiów doktoranckich i Kodeksem Etyki Doktoranta UEP.

Załączniki:
•    Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2014 roku,
•    Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
•    Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2012 roku,
•    Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2007 roku,
•    Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.