Pośród zadań, jakie realizowane są w ramach projektu "Kadry dla Gospodarki" doktoranci mają możliwość korzystania z: 
 

  • wykładów otwartych (harmonogram na stronie Projektu),
  • bezpłatnych warsztatów (harmonogram i reguły zapisów na stronie Projektu). 

Strona główna Projektu "Kadry dla Gospodarki": 
http://kdg.ue.poznan.pl