Uczymy już od 35 003 dni
Doktoranci

Poznański MOST

Porozumienie zawarte w dniu 07 lipca 2014 r. pomiędzy:

  • Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  • Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
  • Instytutem Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
  • Politechniką Poznańską
  • Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, reprezentowanym
  • Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (strona)
  • Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu