Doktor Anna Leszczyłowska z Katedry Finansów Przedsiębiorstw, Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami, wzięła udział w misji doradczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Misja była skierowana do władz podatkowych w Mołdawii. Przedmiotem prac analitycznych były preferencje podatkowe (tax expenditures) w podatkach dochodowych. Rzetelne raportowanie i szacowanie tax expenditures jest jednym z współczesnych wyzwań stojących przed władzami podatkowymi i warunkiem transparentności finansów publicznych.